Trích dẫn APA

(1995). Hình phạt trong luật hình sự Việt Nam: Đề tài nghiên cưú khoa học. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Hình Phạt Trong Luật Hình Sự Việt Nam: Đề Tài Nghiên Cưú Khoa Học. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995.

Trích dẫn MLA

Hình Phạt Trong Luật Hình Sự Việt Nam: Đề Tài Nghiên Cưú Khoa Học. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.