Nghị quyết kỳ họp thứ 9, Quốc hôị khóa X

Kỳ họp thứ 9, QH khóa X họp từ ngày 25-5 đến ngày 29-6-2001, đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập UB dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 và Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy thuỷ điện Sơn la...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh9
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!