Vi phạm pháp lệnh đê điều - thảm họa còn tiếp diễn\

Nêu tình trạng vi phạm pháp lệnh đê điều ngày một gia tăng, với mức độ nghiêm trọng và phức tạp tại các tỉnh Hà nội, Hà tây và Vĩnh phúc

Lưu vào:
Tác giả chính: Công Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
vpl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!