Tuyên bố Hà Nội về thu hẹp khoảng cách phát triển nhằm tăng cường liên kết ASEAN

Đại diện ngoại giao các nước thành viên ASEAN tuyên bố thu hẹp về khoảng cách nhằm phát triển tăng cường đoàn kết trong các lĩnh vực được ưu tiên kết cấu hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!