Chuyển giao quyền lực êm thấm ở Indonesia\

Bà Megawati tuyên thệ nhậm chức. Dư luạn thế giới hoan nghênh quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình ở Indonesia

Lưu vào:
Tác giả chính: Mạnh Cường
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!