Vai trò của luật sư trong tố tụng hình sự: Khoảng cách giữa quy định của pháp luật và thực tế; Câu trả lời từ các cơ quan tiến hành tố tụng\

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyên Hạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!