Ai là nền tảng của quyền lực\

Tác giả lược thuật nội dung đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992 do Hội nông dân Việt nam tổ chức. Trong đó nêu bật tổ chức Hội nông dân VN cũng là một tổ chức chính trị-xã hội, nhưng vai trò của nó chưa được thể hiện trong Hiến pháp 1992...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngọc Chương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!