Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận theo luật nào\

Việc Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho phép và cấp giấy chứng nhận kết hôn cho công dân đang có vợ có chồng vi phạm nghiêm trọng Luật hôn nhân gia đình

Lưu vào:
Tác giả chính: Trương, Huyền Đức
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!