Vấn đề dân tộc miền núi luôn luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng nước ta\

Bài pháp biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại lễ 55 ngày thành lập Nha dân tộc thiểu số

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!