Nhà nước và pháp quyền

Tác giả bài viết góp ý không nên thay đổi nhiều điều của Hiến pháp mà cần bổ sung thêm một số nội dung chi tiết trong một số điều của cho phù hợp với nội dung mới đã được nêu trong NQ Đại hội Đảng

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!