Hội thảo khoa học Người phụ nữ mới (Ngày 8 và 9 tháng 9 năm 1988)

Sách giới thiệu một số báo cáo khoa học trong cuộc hội thảo Người phụ nữ mới về những tiến bộ, khó khăn, trở ngại trong quá trình vươn lên của người phụ nữ; phân tích vai trò của phụ nữ đối với gia đình và ở từng công việc, đối tượng cụ thể...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam. Trung tâm Nghiên cưú khoa học về phụ nữ
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1989
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.4 H452t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn