Lịch sử Việt nam\

Sách giới thiệu lịch sử Việt nam từ khi thành lập nước Văn lang, qua các triều đại, thời kỳ thực dân pháp xâm lược đến Cách mạng tháng Tám thành công. Có bảng ghi các sự kiện cốt yếu, sơ đồ và bản đồ minh họa

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Khánh Toàn
Tác giả tập thể: Uỷ ban Khoa học xã hội Việt nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 1985
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7 L302s
Bản Unknown Checked outHạn: 11-17-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn