Tiếp tục khẳng định QH là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất: Góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của hiến pháp 1992\

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ Thư
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!