Quốc hội khóa mới nên có bao nhiêu đại biểu\

Cùng với việc đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, Quốc hội nên bàn rõ số lượng đại biểu QH, chất lượng đại biểu, nhằm đáp ứng nhu cầu hiện nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Đức Thà
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!