Kiều bào đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của hiến pháp 1992

Bà con Kiều bào ở khắp các nước đã góp nhiều ý kiến đóng góp cho Hiến pháp sửa đổi và cũng góp nhiều ý kiến về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Mặt trận TQVN, Uỷ ban về người Việt nam ở nước ngoài...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!