Biết thêm về tòa thành Hà Nội\

Phát hiện những dấu ấn xưa về Tòa thành Hà nội, nơi mà nay được gọi là Cột Cờ chính, là vị trí cửa Tam Môn của thành đời Lê

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Vinh Phúc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!