Luật Quốc tế: Giáo trình

Sách trình bày hệ thống những vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế; phân tích các khái niệm, những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế về các nội dung trong quan hệ đó

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Trường Đại học Tổng hợp Hà nội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 341 L504q
Bản Unknown Checked outHạn: 11-28-2004 23:59  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn