Vài nét về lịch sử cột cờ Hà Nội\

Cột cờ Hà Nội được xây dựng vào năm Gia Long thứ 11 (1812). Với kiến trúc độc đáo, từ xưa đến nay và mãi mãi mai sau là biểu tượng của Thủ đô Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Duy Cách
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!