Cư Dút, điểm nóng phá rừng, tranh giành, mua bán đất rừng trái phép.\

Bài báo phản ánh việc vi phạm luật bảo vệ rừng kéo dài từ năm 1991 đến nay trên địa bàn huyện Cư Đút, Đắc Lắc, làm thiệt hại 10 ngàn ha rừng tự nhiên

Lưu vào:
Tác giả chính: Kiều, Bình Định
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!