Hướng dẫn vay vốn, giải quyết việc làm: Hệ thống văn bản pháp luật về lao động

Sách giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ hướng dẫn việc vay vốn theo dự án nhỏ và giải quyết việc làm; Vay vốn theo Hiệp định Việt Đức; chương trình viện trợ của CHLB Sec và Slovakia (cũ), theo Chương trình 327 của Hội đồng Bộ trưởng và hướng dẫn lập dự án tạo lập doanh nghiệp tư...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 331.12 H561d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn