Liệu sẽ có một học thuyết Bush\

Lời tuyên bố của TTh.Bush được coi là cuộc biểu dương cao cả, còn gọi là chương mới của lịch sử. Nhà Trắng coi chống khủng bố là vấn đề thời thượng mang tính toàn cầu. Có thể coi đây là học thuyết ngoại giao thời hậu chiến tranh lạnh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mạnh Cường
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!