Kinh tế học về tổ chức phát triển nền kinh tế quốc dân Việt nam\

Tài liệu dùng cho hệ đào tạo cử nhân Chính trị và Lý luận cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế; cơ cấu kinh tế, và hiệu quả kinh tế xã hội của việc phát triển kinh tế quốc dân ở nước ta

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô Ngân
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330 K312t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn