Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa: Giáo trình

Sách trình bày hệ thống các vấn đề về nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là sự vận dụng lý luận chung vào việc xây dựng nhà nước và hệ thống pháp luật xhcn ở nước ta. Sách dùng cho giảng viên, học viên trong hệ thống trường Đảng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Học viện Nguyễn ái Quốc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư tưởng-văn hóa, 1992
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 340 Nh100n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn