Taliban muốn đàm phán, Mỹ nói không\

Lưu vào:
Tác giả chính: Thế Hưng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!