20 năm chưa thi hành một quyết định đúng\

Đó là một quyết định đúng của UBND tỉnh Đak lak về việc công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp đã bị người khác lấn chiếm trái phép. Tuy nhiên quyết định đó không ai chịu thực thi, người có quyền lợi hợp pháp vẫn phải 20 năm đi gõ cửa các cơ quan chức năng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Bá Tiến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
vpl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!