Sửa đổi bổ sung Bộ luật lao động bảo đảm lợi ích hài hòa cả hai bên.\

Nội dung góp ý cho dự thảo Bộ Luật lao động do Bộ LĐTB-XH và Uỷ ban CVD XH của QH tổ chức tại tp.HCM trong hai ngày 5 và 6-11-2001

Lưu vào:
Tác giả chính: Khánh Bình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!