ASEAN với tiến trình WTO\

Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức thương mại thế giới (WTO) họp tại Đô-ha thu hút sự tâm của cả thế giới. Các nước trong Hiệp hội các quốc gia châu á (ASEAN) đang xúc tiến nhiều nỗ lực để phục hồi nền kinh tế, tăng cường hợp tác và hội nhập kinh tế toàn cầu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phương Bình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
wto
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!