Chiến tranh tuyên truyền bịt miệng Osama Bin Laden\

Bịt miệng Taliban và Bin Laden nhằm không cho những cuộn băng video phát lời kêu gọi của Bin Laden mang nội dung được mã hóa ra lệnh cho các vụ khủng bố trên thế giới...và đóng cửa các lãnh sự quán của Taliban ở Pakixtan

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!