Thiết kế tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước\

Sách trình bày đối tượng, căn cứ thiết kế, loại hình và tiến trình thiết kế tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước; giới thiệu mô hình một số bộ máy hành chính ở 1 số quốc gia trên thế giới

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Thế Vĩnh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 352 Th308k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn