Bàn về cơ chế kinh tế thị trường Trung Quốc: Sách tham khảo\

Sách trình bày hệ thống lý luận kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và khung cơ bản của cơ chế thị trường Trung Quốc; giới thiệu nguyên lý, đặc trưng cơ bản, mô hình mục tiêu, đối sách phát triển của các loại thị trường trong cơ chế thị trường XHCN ở Trung Quốc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Triệu, Thạc Bảo
Đồng tác giả: Dương Mẫn, Lại, Bá Hà, Phạm, Đình Hải
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.951 B105v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn