Kinh tế châu á - Thái Bình dương\

Sách giới thiệu bức tranh toàn cảnh về tình hình kinh tế khu vực châu á - Thái Bình dương; nghiên cưú những đặc trưng kinh tế chủ yếu, các mối liên kết và hợp tác kinh tế trong khu vực; vai trò, lợi ích của các nước trong trật tự kinh tế châu á-TBD...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đào, Lê Minh
Đồng tác giả: Lê, Văn Sang
Định dạng: Serial
Ngôn ngữ:French
Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330 K312t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn