Những lực cản của tiến trình cải cách: Xung quanh kế hoạch cải cách hành chính của chính phủ

Nội dung trao đổi của ông Đinh Duy Hòa, vụ trưởng vụ CCHC với phóng viên báo Lao động xung quanh vấn đề CCHC. 30 đầu việc có thể giao lại cho địa phương, 60 đề án rà soát lại cơ cấu tổ chức và giảm biên chế, 14 cơ quan thuộc chính phủ có chức năng quản lý sẽ phải sắp xếp lại......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!