Lời khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An\

Giới thiệu toàn văn Lời khai mạc kỳ họp thứ 10, QHKX của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An sáng 20-11-2001, tại Hội trường Ba đình, Hà nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn An
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
qh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!