Những tên gọi khác nhau của Bắc kinh\

Bắc kinh tên gọi của thủ đô nước CHDCND Trung hoa, xưa vốn là mảnh đất Ký châu tỉnh Hà bắc và từng mang các tên gọi khác nhau qua các đời vua: U lăng, U đê, U châu, Yên quốc, Thượng cốc quận, Ngũ dương quận, Yên quận, Yên đô, Yên kinh. Năm 1368 Minh Thái Tổ đổi thành Bắc Bình. Khi Tôn Trung Sơn tuyê...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Yên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!