Chất thải công nghiệp nguy hại chuyện không thể thờ ơ\

Quá trình công nghiệp hóa càng tăng nhanh, hiểm họa ô nhiễm từ các nguồn chất thải công nghiệp, nhất là hóa chất thải nguy hại càng lớn. Vấn đề quản lý và xử lý các loại chất thải này ở nước ta vẫn còn bị bỏ ngỏ. Có 4 tính chất thuộc chất thải nguy hại: có tính cháy, ăn mòn, phản ứng và có tính độc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Khắc Thi
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!