Niên giám thống kê lao động - thương binh và xã hội

Số liệu thống kê về tình hình phát triển kinh tế xã hội của nước ta năm 1997 trên các lĩnh vực: lao dộng, việc làm, tiền lương, thu nhập, doanh nghiệp, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện các chế độ với người có công......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Việt Nam. Bộ Lao động thương binh và xã hội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 315.97 N305g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn