Để một chủ trương đúng đạt kết quả đúng: Câu chuyện thứ tư\

Những kết quả tốt đẹp thu được nếu vấn đề kê khai tài sản được triển khai khoa học, tỉ mỉ. Bởi vì, không dễ gì phát hiện được cái núp đằng sau những lớp che chắn, trên những con đường uốn lượn khúc khuỷ...

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Bạch Đằng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!