Sự sống sau khi chết

Sách luận bàn về sự tồn tại của con người, phản ánh quan điểm và nghiên cưú đời sống tâm kinh của con người trong thời khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết

Lưu vào:
Tác giả chính: Raymono A. Moody
Đồng tác giả: Nguyễn, Quốc Khánh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 133.9 S550s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn