Trích dẫn APA

Therese, L. B. (1998). Thực hành nghiên cưú xã hội: Sách tham khảo\. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Therese, L. Baker. Thực Hành Nghiên Cưú Xã Hội: Sách Tham Khảo\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998.

Trích dẫn MLA

Therese, L. Baker. Thực Hành Nghiên Cưú Xã Hội: Sách Tham Khảo\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.