Tôn giáo thế giới và Việt Nam\

Tài liệu phản ánh sự hình thành và phát triển các tôn giáo trong thế giới hiện đại: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, đạo Ixlam... và hiện trạng các tôn giáo đó ở Việt nam; giới thiệu tình hình, chính sách tôn giáo của một số nước trên thế giới, quan điểm và chính sách tôn giáo ở nước ta...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai, Thanh Hải
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Công an nhân dân, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 200 T454g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn