Lợi bất cập hại - Lộ trình tự cân đối\

Bài viết về việc Bộ tài chính dồn dập ra quyết định điều chỉnh thúê suất thúê nhập khẩu xăng dầu. Và vấn đề tự cân đối ngân sách đối với 56/61 tỉnh, thành

Lưu vào:
Tác giả chính: Chu Thượng
Đồng tác giả: Nguyễn, Long Vân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!