60 năm Trân Châu Cảng: Tư liệu tham khảo\

Ngày 7-12-2001 nước Mỹ kỷ niệm lần thứ 60 vụ Trân Châu Cảng. Vào ngày này còn có một người duy nhất, một nhà báo đầu tiên trên thế giới lúc đó chứng kiến sự kiện chưa từng có trong lịch sử. Ông là Hưu Lít, năm nay 100 tuổi, hiện sống tại Xan Fran-xi-xcô. Tại lễ kỷ niệm TTh.Bush nói: Hôm nay chúng ta...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Hạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!