Hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập doanh nghiệp: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã được QH khóa 9, kỳ họp thứ 11 thông qua 10-5-1997 và có hiệu lực từ ngày 1-1-1999

Sách hệ thống hóa các văn bản pháp luật về công tác thúê, hướng dẫn chi tiết việc quản lý thu thúê, đối tượng nộp thúê, căn cứ tính thúê, thủ tục xét miễn thúê, giảm thúê, xử lý các vi phạm; đăng danh mục ngành nghề, lĩnh vực, vùng và các quy định của việc được hưởng ưu đãi đầu tư...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Tổng cục thúê
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.068 H250t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn