Pháp lệnh du lịch: Pháp lệnh này đã được UBTVQH khóa 10, thông qua ngày 8-2-1999 và có hiệu lực từ ngày 1-5-1999

Pháp lệnh gồm 9 chương, 56 điều, quy định các hoạt động về du lịch; xác định quyền và nghĩa vụ của khách du lịch, của tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch; việc mở rộng hợp tác quốc tế về du lịch và những nội dung quản lý nhà nước về du lịch...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.0981 Ph109l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn