Mỹ: Cân nhắc công bố bằng chứng khủng bố của Bin Laden\

Bí mật của cuộn băng Video mà chính quyền Mỹ sắp công bố toàn thế giới khẳng định vai trò của Binladen trong vụ thảm sát ngày 11-9 tại Mỹ

Lưu vào:
Tác giả chính: Trí Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!