Kê khai tài sản: vẫn cần dựa vào dân

Nội dung phỏng vấn đ/c Phạm Thế Duyệt, Phó Chủ tịch QH Mai Thúc Lân và ĐBQH về Kê khai tài sản, một trong những biện pháp chống tham nhũng, đã được khẳng định trong các NQTW3, 4 và báo cáo Chính phủ trước kỳ họp 10, QHKX

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương