Kinh tế học của các nước đang phát triển\

Sách trình bày vai trò của các yếu tố sản xuất, công nghệ trong sự phát triển kinh tế, các chính sách huy động nguồn lực trong nước, hoạt động của các doanh nghiệp công cộng thông qua sự phân tích nguyên nhân tăng trưởng kinh tế của 1 số nước: Liên Xô, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan và một số nước ở khu v...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: E.Wayne Nafziger
Đồng tác giả: Lưu, Đoàn Huynh, Nguyễn, Lâm Hòe, Trần, Minh Nguyệt
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.95 K312t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn