Những Hoàng đế kiệt xuất trong lịch sử Trung Quốc

Sơ lược về một số vị hoàng đế kiệt xuất trong lịch sử Trung Quốc như: Tần Thuỷ Hoàng Doanh Chính; Hán Cao Tổ Lưu Bang; Đường Thái Tôn Lý Thế Dân; Hoàng đế Khang Hy, Aí Tân giác La, Huyền Hoa; Hoàng đế Càn Long Aí tấn giác Gia, Hoằng Lịch;......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
vua
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!