Nam Phi chống nạn cưàng dâm\

Giới thiệu một phóng viên kinh tế-chính trị, chị Charlene Smith, từng là nạn nhân của một vụ cưàng hiếp, đã dồn tâm sức vào việc tố cáo và góp công xây dựng một tổ chức chống lại nạn này ở Nam Phi. Vì đó bầu không khí Nam Phi trong lành hơn, nước này có thêm 22 tòa án chuyên trách xử tội hiếp dâm......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Việt Chung
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!