Thế giới Hồi giáo: Bao giờ bình quyền cho phụ nữ\

Đạo Hồi được sáng lập vào TK7 ở ả rập do nhà tiên tri Mumammad xây dựng đã đưa vào đạo Hồi những điều răn cải thiện nhiều vị trí của phụ nữ thời đó. Tuy nhiên, những tiến bộ về bình quyền cho phụ nữ cách đây 14 thế kỷ không có nghĩa là bây giờ phụ nữ Hồi giáo được giải phóng hoàn toàn. Nhiều tập tục...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quang Thuận
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!